Channable

Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING


Inleiding

Bij Channable respecteren we uw behoefte aan online privacy en beschermen we alle Persoonsgegevens die die u met ons deelt. In deze Privacyverklaring (“Privacyverklaring”) leggen wij u uit hoe wij met uw Persoonsgegevens omgaan.

Deze website en deze online applicatie (hierna de “Dienst” of de “Diensten” genoemd) zijn eigendom van en worden beheerd door ProductImpulse B.V., een Nederlandse onderneming geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder het nummer 60414464 en gevestigd aan de Kromme Nieuwegracht 66, 3512 HL Utrecht, The Netherlands, Nederland (hierna “Channable”, “wij” of “ons”) in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Wij raden u aan om deze Privacyverklaring te lezen. Channable kan deze Privacyverklaring op elk moment aanpassen. De meeste recente versie van deze Privacyverklaring is steeds op onze website te vinden. Bij substantiële wijzigingen die een aanzienlijke impact op u kunnen hebben zullen wij u een bericht sturen of op een andere manier informeren.

Voor de verwerking van uw Persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie naar een functie bij Channable verwijzen wij u naar onze Job Applicant Privacy Policy.

Algemeen

 1. Dit document informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Persoonsgegevens bij het gebruik van de Dienst. Wij zullen uw Persoonsgegevens met niemand delen, behalve zoals beschreven in deze Privacyverklaring.
 2. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor het verlenen en verbeteren van de Dienst. Tenzij anders gedefinieerd in deze Privacyverklaring, hebben de in deze Privacyverklaring gebruikte termen dezelfde betekenis als in onze Terms & Conditions, die toegankelijk zijn via de Dienst.

Informatieverzameling

 1. Tijdens het gebruik van onze Dienst kunnen wij bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen (of u vragen deze aan ons te verstrekken) die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen, u te identificeren en voor facturering. Persoonlijk identificeerbare informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, uw e-mailadres, naam, telefoonnummer, postadres, bankrekeningnummer en andere informatie (hierboven en hierna: "Persoonsgegevens").

 2. Wij kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verstuurt wanneer u onze Dienst bezoekt ("Loggegevens"). Deze Loggegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina's van onze Dienst die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina's doorbrengt en andere statistieken.

 3. Daarnaast kunnen wij gebruik maken van Diensten van Derden, zoals Google Analytics, die dit soort informatie – waaronder Persoonsgegevens – verzamelen, controleren en analyseren om de functionaliteit van onze Dienst te verbeteren. Deze externe dienstverleners hebben hun eigen privacybeleid waarin zij aangeven hoe zij dergelijke informatie gebruiken.

 4. Wanneer u onze Site gebruikt, kunnen wij Persoonsgegevens over u ontvangen van derden via de toestemming die u aan de Derde Partij hebt gegeven om dergelijke informatie met ons te delen. Dit betreft, maar is niet beperkt tot, de aan uw account gekoppelde gebruikers-ID, een toegangstoken dat nodig is om toegang te krijgen tot die dienst, alle informatie die u de Derde Partij hebt toegestaan met ons te delen, en alle informatie die u openbaar hebt gemaakt in verband met die Dienst van Derden. Als u bijvoorbeeld onze Site gebruikt voor het ontvangen van onze MCC-uitnodigingen voor een Google Ads-verbinding, vragen wij u om uw Google-login en OAuth-toestemming voor Google Ads. Bij succesvolle verificatie geeft Google informatie met uw toestemming over uw gebruik van de door haar gevraagde dienst aan ons door. Wij vragen dan wij om de klant-ID's van de Google Ads accounts waartoe de gebruiker toegang heeft.

 5. Ten slotte verzamelen wij Persoonsgegevens wanneer wij optreden als verwerker. Wij verwerken Persoonsgegevens namens onze klanten in het kader van de ondersteuning van de Dienst. Wanneer een klant zich abonneert op onze Dienst voor zijn online winkel, systeem of platform, kan hij Persoonsgegevens van consumenten en/of bedrijven ophalen uit zijn account(s) bij online marktplaatsen of platformen zoals, maar niet beperkt tot, Amazon en eBay. Wanneer een bestelling is geplaatst bij een dergelijke marktplaats of dergelijk platform, verzamelen en bewaren wij de bestelgegevens (inclusief Persoonsgegevens) om deze gezamenlijk naar het systeem of platform van onze klanten te sturen.

Gebruik van Persoonsgegevens

 1. Gebruik van Persoonsgegevens:
  • Om uw vragen en verzoeken te behandelen.
  • Om gegevens te creëren en te beheren over een online account dat u bij ons
   registreert.
  • Om u te voorzien van informatie en toegang tot middelen die u bij ons hebt aangevraagd.
  • Om u technische ondersteuning te bieden (uw informatie helpt ons om beter te reageren op uw individuele behoeften).
  • Om onze website te verbeteren (we streven er voortdurend naar om onze website te verbeteren op basis van de informatie en feedback die we van u ontvangen), inclusief het verbeteren van de navigatie en de inhoud van onze sites.
  • Voor website- en systeembeheer en beveiliging.
  • Voor algemene zakelijke doeleinden, waaronder het verbeteren van de klantenservice (uw informatie helpt ons om effectiever te reageren op uw klantenserviceverzoeken en ondersteuningsbehoeften), om ons te helpen de inhoud en functionaliteit van onze Dienst te verbeteren, om onze gebruikers beter te begrijpen, om ons te beschermen tegen wangedrag, om onze Terms & Conditions af te dwingen en voor algemeen bedrijfsbeheer.
  • Om transacties te verwerken en Diensten te verlenen aan onze klanten en eindgebruikers.
  • Voor recruitmentdoeleinden, wanneer u bij ons solliciteert naar een baan.
  • Voor wedstrijden, promoties, enquêtes of andere functies van de website.
  • Om reclamecampagnes te verbeteren, voornamelijk om te voorkomen dat niet-relevante uitingen op kanalen van derden worden getoond.
  • Om e-mails te versturen, zowel periodiek als eenmalig. De e-mailadressen die u opgeeft voor facturering of ondersteuningsvragen zullen worden gebruikt om u informatie te sturen over betalingen, facturering of antwoorden op uw vragen, alsook proactief voor belangrijke updates van onze Dienst. Wanneer dit in overeenstemming is met uw marketingvoorkeuren, sturen wij af en toe marketinge-mails over onze Dienst, waarvoor u zich te allen tijde kunt afmelden via de link in het bericht.
  • Om ervoor te zorgen dat u toegang heeft tot de accounts van derden waarmee verbinding is aangevraagd voor onze Diensten. Zo wordt bijvoorbeeld de verstrekte klant-id van het Google Ads account geverifieerd voor de gevraagde verbinding. De Client Customer ID wordt niet opgeslagen en ook niet gedeeld met derden.

Cookies

 1. Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens, die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Wij gebruiken cookies om informatie te verzamelen. U kunt uw browser opdracht geven alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze Dienst niet kunt gebruiken.

Externe dienstverleners

 1. Wij maken gebruik van derde bedrijven en personen (hiervoor en hierna: "Derden") om onze Dienst te verlenen, om de Dienst namens ons te verlenen, om aan de Dienst gerelateerde diensten uit te voeren of om ons te helpen te analyseren hoe onze Dienst wordt gebruikt. Deze Derden hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of te gebruiken voor andere doeleinden. Wij zullen uw Persoonsgegevens alleen in bepaalde omstandigheden met derden delen:
 • Wij schakelen bepaalde betrouwbare Derden in om taken uit te voeren en diensten aan ons te verlenen, waaronder cloud hosting diensten, off-site back-ups, e-mail serviceproviders en klantenservicedienstverleners. Wij zullen uw Persoonsgegevens alleen met Derden delen voor zover dit nodig is om deze taken uit te voeren, in overeenstemming met de doeleinden zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving.
 • In het geval van een bedrijfsverkoop, fusie, reorganisatie, ontbinding of soortgelijke gebeurtenis kunnen uw Persoonsgegevens worden verkocht, verwijderd, overgedragen of anderszins openbaar worden gemaakt als onderdeel van die transactie.
  • Wij kunnen ook informatie over u bekendmaken aan Derden wanneer wij dit wettelijk noodzakelijk of gepast achten, bijvoorbeeld: (1) om onze rechten, belangen of eigendommen of die van derden te beschermen of te verdedigen; (2) om te voldoen aan juridische procedures, gerechtelijke bevelen of dagvaardingen; (3) om te reageren op verzoeken van openbare of overheidsinstanties, met inbegrip van nationale veiligheid en wetshandhaving; (4) om mogelijke overtredingen in verband met de Diensten te voorkomen of te onderzoeken of om onze Terms & Conditions te handhaven; (5) om de wezenlijke belangen van onze gebruikers, klanten en andere Derden te beschermen.
  • Wij kunnen geaggregeerde niet-persoonlijke informatie gebruiken en delen met derden voor marketing-, reclame- en analysedoeleinden.

Wij verkopen of verhandelen uw Persoonsgegevens niet aan Derden.

Communicatie

 1. Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om u nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u van belang kan zijn te sturen. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van deze berichten, of een deel daarvan, door de afmeldlink of instructies te volgen die in elke e-mail die wij sturen is/zijn opgenomen.

Beveiligingsmaatregelen en bescherming

 1. De beveiliging van uw Persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Geen enkele methode van verzending via het Internet of elektronische opslagmethode is 100% veilig. Channable neemt evenwel naar eigen inzicht bepaalde beveiligingsmaatregelen ter bescherming tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van Persoonsgegevens. Het is uw verantwoordelijkheid om uw wachtwoord en inloggegevens te beschermen. Als u weet of vermoedt dat uw wachtwoord bekend is bij anderen, neem dan contact met ons op zodat wij onmiddellijk maatregelen kunnen nemen. Hoewel wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

 2. Wij passen verschillende beveiligingsmaatregelen toe om de veiligheid van uw Persoonsgegevens te waarborgen wanneer u uw Persoonsgegevens invoert, indient of er toegang toe verkrijgt. Wij bieden het gebruik van een beveiligde server aan. Alle verstrekte gevoelige/kredietinformatie wordt verzonden via Secure Socket Layer (SSL) technologie. Voor meer informatie over de genomen maatregelen kunt u onze Data Security raadplegen.

Internationale doorgifte

 1. Uw informatie, waaronder uw Persoonsgegevens, kan worden doorgegeven aan - en bewaard op - computers buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsgebied waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw rechtsgebied. Houd er rekening mee dat wij de informatie, met inbegrip van Persoonsgegevens, overdragen aan servers in de Europese Unie om deze daar op te slaan en te verwerken. Niet-persoonlijke informatie die door onze Dienst wordt gebruikt, kan op verschillende locaties worden opgeslagen, waaronder, zonder beperkingen, andere EU-landen, de Verenigde Staten van Amerika of Azië.

 1. De Dienst kan links bevatten naar of u in staat stellen om te communiceren met en gebruik te maken van andere onafhankelijke websites, producten of diensten van derden (hiervoor en hierna: "Diensten van Derden"). Toegang tot Diensten van Derden wordt uitsluitend aangeboden voor uw gemak. Diensten van Derden staan niet onder controle van Channable en Channable onderschrijft niet noodzakelijk de inhoud, advertenties, producten, diensten of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke Diensten van Derden. Uw gebruik van Diensten van Derden kan onderworpen zijn aan de voorwaarden en het privacybeleid van deze Derde Partij en kan gepaard gaan met de bekendmaking of overdracht van informatie van of over u aan de betreffende Derde Partij. U zult uw eigen onafhankelijke oordeel moeten vellen over uw gebruik van en interactie met Diensten van Derden.

Privacy van kinderen

 1. Onze Dienst richt zich niet op personen jonger dan 13 jaar ("Kinderen of Kind"). Wij verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van Kinderen. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw Kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij ontdekken dat wij Persoonsgegevens van een Kind hebben verzameld zonder dat de ouderlijke toestemming geverifieerd is, nemen wij maatregelen om die Persoonsgegevens van onze servers te verwijderen.

Bewaartermijn Persoonsgegevens

 1. Wij kunnen uw Persoonsgegevens bewaren zolang u de Diensten blijft gebruiken, een account bij ons heeft, of zolang als nodig is om de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden te vervullen. U kunt vragen om uw account te sluiten door contact met ons op te nemen via bovengenoemde gegevens, en wij zullen uw Persoonsgegevens op verzoek verwijderen. Back-ups van de gegevens worden na 30 dagen vernietigd. Wij kunnen Persoonsgegevens echter gedurende een langere periode bewaren als dit is toegestaan of vereist op grond van de toepasselijke wetgeving, om wettelijke, fiscale of regelgevende redenen, of voor rechtmatige en wettelijke zakelijke doeleinden.

Uw privacyrechten

 1. U heeft de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons wanneer wij als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens zijn aan te merken. Indien wij optreden als verwerker voor onze klanten, kunt u uw rechten uitoefenen bij de desbetreffende klant.
  • het recht om te verzoeken of wij Persoonsgegevens van u verwerken en indien dit het geval is, op inzage in uw Persoonsgegevens en bepaalde informatie over de verwerking van uw Persoonsgegevens;
  • het recht op rectificatie van uw Persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
  • het recht om uw Persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’);
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens of om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken;
  • het recht om toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens in te trekken, indien de verwerking op uw toestemming is gebaseerd;
  • het recht om toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens in te trekken, indien de verwerking op uw toestemming is gebaseerd;

For certain job openings, Channable uses automated decision-making in the sense of Article 22 GDPR in the light of the application process. We do so by working with knock-out questions. You have the right to request that an employee of Channable reviews the automated decision made (human intervention) as well as the right to express your point of view and to contest the decision.

 1. Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact met ons opnemen via privacy@channable.com of via de adresgegevens die onder het kopje “Inleiding” zijn opgenomen.

Om te voorkomen dat wij informatie aan een verkeerde persoon verstrekken, kunnen wij om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te controleren. In beginsel informeren wij u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Deze termijn kan in specifieke gevallen, bijv. wanneer sprake is van een complex verzoek, met twee maanden worden verlengd. Over een dergelijke verlenging zullen wij u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren. Op grond van de privacywetgeving kunnen wij onder bepaalde omstandigheden uw verzoek weigeren. Indien dit het geval is, zullen wij u uitleggen waarom. Meer informatie over uw privacyrechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachten


Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons, dan proberen wij graag om er samen met u uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer u in een ander land van de Europese Unie woont of werkt, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder in dat land.